دوره فوق متوسط نوجوانان/بزرگسالان:

در سطح فوق­ متوسطه، طرح درس به گونه‌ای است که اعتماد به نفس زبان آموزان افزایش می‌یابد. دایره لغات آن‌­ها افزایش یافته و در این دوره از کتاب‌ Passages که از کتاب‌های روز دنیاست استفاده می‌شود. از آنجایی‌ که تقویت مکالمه انگلیسی اصلی‌ترین هدف آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان کیهان است، در این دوره بر تمرین مکالمه در کلیه‌ی جلسات تاکید فراوانی صورت گرفته است. این دوره شامل 4 ترم آموزشی است.کلاس‌ها: