family and friends 4

سری کتاب های Family and Friends ، بهترین و محبوب ترین منبع آموزشی زبان انگلیسی در رده سنی کودکان 7 تا 13 سال است که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد انگلستان تنظیم شده است. این دوره جامع و کامل، همه ی مهارت های زبانی شامل گفتار (Speaking)، نوشتار (Writing)، خواندن (Reading) و شنیدار (Listening) را پوشش می دهد و زبان آموزان را از سطح مبتدی به پیشرفته می رساند. دوره Family and Friends در هر سطح علاوه بر کتاب اصلی، کتاب های مکملی دارد که برای انجام تمرین ها و تکالیف در کلاس و منزل می باشد.

در کتاب فمیلی 4 زبان آموزان با انواع زمان ها  و همچنبین بصورت موضوغی با لغات متنوعی آشنا می شوند. این سطح دارای کتاب های Student book (کتاب اصلی) ، workbook (ورک بوک) به عنوان کتاب تمرین، Grammar book (گرامر بوک) به عنوان کتاب آموزش و تمرین قواعد انگلیسی، و کتاب داستان های Story book (استوری بوک) است.


ثبت نام
ثبت نام
ثبت نام
ثبت نام
ثبت نام